گچ سوپر

گچی میکرونیزه با مش 150 که در صنعت ساختمان اعم از سفیدکاری، قالب سازی، مجسمه سازی و ... کاربرد دارد. مدت زمان گیرش نهایی این گچ با توجه به کاربرد آن در صنایع مختلف از 4 تا 50 دقیقه بنا به سفارش مشتری قابل تغییر است.